Art. 39.

Aan titel VI, hoofdstuk II, van dezelfde codex wordt een afdeling 3 toegevoegd, die luidt als volgt :


Afdeling 3. — Het opleggen van een bestuurlijke geldboete”