Art. 47.

In dezelfde codex, het laatst gewijzigd bij het decreet van 5 juli 2013, wordt aan afdeling 3, toegevoegd bij artikel 39, een onderafdeling 2 toegevoegd, die luidt als volgt :


“Onderafdeling 2. — Het opleggen van een exclusieve bestuurlijke geldboete voor inbreuken”