Art. 51.

Aan titel VI, hoofdstuk II, van dezelfde codex wordt een afdeling 4 toegevoegd, die luidt als volgt :


Afdeling 4. — Voorstel tot betaling van een geldsom”