Art. 53.

In titel VI van dezelfde codex, gewijzigd bij het decreet van 16 juli 2010 en 11 mei 2012, wordt het opschrift van hoofdstuk III vervangen door wat volgt :


“Hoofdstuk III. — Rechterlijke maatregelen