Art. 54.

In titel VI, hoofdstuk III, van dezelfde codex wordt een afdeling 1 ingevoegd, die luidt als volgt :


Afdeling 1. — Rechterlijke herstelmaatregelen”