Art. 61.

Aan titel VI, hoofdstuk III, van dezelfde codex wordt een afdeling 2 toegevoegd, die luidt als volgt :


“Afdeling 2. — De Hoge Raad voor de Handhavingsuitvoering”