Art. 77.

Aan titel VI van dezelfde codex, gewijzigd bij het decreet van 16 juli 2010 en 11 mei 2012, wordt een hoofdstuk IV toegevoegd, dat luidt als volgt :


“Hoofdstuk IV. — Bestuurlijke maatregelen”