Art. 105.

Aan titel VI van dezelfde codex, gewijzigd bij het decreet van 16 juli 2010 en 11 mei 2012, wordt een hoofdstuk V toegevoegd, dat luidt als volgt :

 

“Hoofdstuk V. — Inkomsten uit handhaving”