Art. 107.

Aan titel VI van dezelfde codex, gewijzigd bij het decreet van 16 juli 2010 en 11 mei 2012, wordt een hoofdstuk VI toegevoegd, dat luidt als volgt :


“Hoofdstuk VI. — Diverse bepalingen”