Art. 133. In artikel 16.4.23 van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 21 december 2007, wordt het woord “Milieuhandhavingscollege” vervangen door het woord “handhavingscollege”.