Art. 134. In artikel 16.4.39 en 16.4.44 van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 21 december 2007 en vervangen bij het decreet van 23 december 2010, wordt het woord “Milieuhandhavingscollege” telkens vervangen door het woord “handhavingscollege”.