Art. 142.

In hetzelfde decreet, het laatst gewijzigd bij het decreet van 1 maart 2013, wordt het opschrift van bijlage V vervangen door wat volgt :


“Bijlage V. — Salarisschaal van de bestuursrechters van het handhavingscollege”