Hoofdstuk 4.
Wijzigingen van het decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtcolleges


Art. 143. In het decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtcolleges wordt het woord “Milieuhandhavingscollege” telkens vervangen door het woord “handhavingscollege”.