Artikel 1. Dit decreet regelt een gewestaangelegenheid.