Afdeling 1.
Algemene bepaling


Artikel 1.
Dit decreet regelt een gewestaangelegenheid.