Artikel 1.
Dit decreet regelt een gewestaangelegenheid.