Afdeling 3.
Doelstelling en toepassingsgebied


Art. 3.
Dit decreet regelt de mogelijkheid om voor een complex project te kiezen voor een ge´ntegreerde besluitvormingsprocedure.