Art. 5.

§ 1

De volgende principes staan centraal in de procesaanpak van de besluitvormingsprocedure:
het participatiebeginsel;
open communicatie en transparantie;
maatwerk inzake de concrete invulling van het proces;
geļntegreerde en oplossingsgerichte samenwerking;
gelijktijdige en geļntegreerde aanpak van de onderzoeken en de inspraak;
procesregie die door de actoren wordt gedragen.
De Vlaamse Regering stelt een methodiek ter beschikking in de vorm van een routeplanner die de procesaanpak van de geļntegreerde besluitvormingsprocedure voor complexe projecten verduidelijkt.

§ 2

Een evolutieve en indicatieve procesnota geeft aan welke procesaanpak wordt gevolgd om invulling te geven aan de principes vermeld in paragraaf 1.
De procesnota vermeldt ook de procesverantwoordelijke en de actoren die relevant zijn bij de beoordeling van een complex project.
De procesnota wordt openbaar gemaakt.