Art. 31.

1

Elke verwerving van onroerende goederen, vereist voor de verwezenlijking van het voorkeursbesluit of het projectbesluit, kan door onteigening ten algemenen nutte tot stand worden gebracht.
[...]

2

[...]

3

[...]

4

[...]

5

[...]