Art. 38.
Het definitief vastgestelde projectbesluit wordt in voorkomend geval van rechtswege beschouwd als de melding, vermeld in:
artikel 106 van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning;
[...]