Art. 39.
Het definitief vastgestelde projectbesluit geldt in voorkomend geval als omgevingsvergunning, vermeld in het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning.