Art. 55.
Aan titel II, hoofdstuk VI, van dezelfde codex, gewijzigd bij de decreten van 18 december 2009,16 juli 2010 en 8 juli 2011, wordt een afdeling 3 toegevoegd, die luidt als volgt:
(...)