Art. 58.
Aan artikelá4.1.1, 1░, van dezelfde codex wordt een punt e) toegevoegd, dat luidt als volgt:
(...)