Art. 60.
Aan artikel 5.1.2, § 1, tweede lid, van dezelfde codex worden een punt 13° tot en met 15° toegevoegd, die luiden als volgt:
(...)