Art. 65.
In artikel 21, § 1, tweede lid, van hetzelfde decreet worden de woorden “een voorlopig vastgesteld ontwerp van plan van aanleg of uitvoeringsplan” vervangen door de woorden “een voorlopig vastgesteld ontwerp van plan van aanleg, ruimtelijk uitvoeringsplan of projectbesluit”.