Art. 1.1.1.
Dit decreet regelt een gewestaangelegenheid.