Art. 1.1.3.
Dit decreet heeft tot doel de afstemming en de toepassing op ge´ntegreerde wijze van instrumenten en de uitvoering van maatregelen die gericht zijn op het behoud, het herstel en de ontwikkeling van functies en kwaliteiten van de ruimte.