Art. 2.1.27.
De landcommissie bepaalt de financiŽle regeling en maakt daarvoor de volgende lijsten op:
een lijst met de financiŽle compensatie per eigenaar en per vruchtgebruiker;
een lijst met de gebruikersvergoeding per gebruiker.
De financiŽle compensatie ten bate of ten laste van een eigenaar of een vruchtgebruiker is het verschil tussen de totale ruilwaarde van alle vroegere percelen van de eigenaar of vruchtgebruiker zoals vastgesteld bij de inbreng en de totale ruilwaarde van alle nieuwe percelen van de eigenaar of vruchtgebruiker zoals vastgesteld bij de toedeling.
De gebruikersvergoeding ten bate of ten laste van een gebruiker is het verschil tussen de totale gebruikswaarde van alle vroegere percelen van de gebruiker zoals vastgesteld bij de inbreng en de totale gebruikswaarde van alle nieuwe percelen van de gebruiker zoals vastgesteld bij de toedeling.
Over de financiŽle regelingen wordt een raadpleging van rechthebbenden, vermeld in onderafdeling†7, gehouden.