Art. 2.1.43.
Na de behandeling van de opmerkingen en bezwaren stelt de landcommissie de toedeling en de inbreng met de bijbehorende plannen, de lijst met de financiėle compensatie per eigenaar en vruchtgebruiker en de lijst met de gebruikersvergoeding per gebruiker definitief vast.
De landcommissie brengt de betrokken eigenaar, de vruchtgebruiker en de gebruiker met een beveiligde zending op hoogte van het volgende:
de ruilwaarde of de gebruikswaarde van zijn vroegere percelen;
de oppervlakte, de ruilwaarde of de gebruikswaarde van zijn nieuwe percelen;
de financiėle compensatie of de gebruikersvergoeding.