Art. 2.1.44.
Elke rechthebbende kan bij de rechter het volgende betwisten:
de ruilwaarde of gebruikswaarde van zijn vroegere percelen;
de oppervlakte, de ruilwaarde of de gebruikswaarde van zijn nieuwe percelen;
de financiėle compensatie of de gebruikersvergoeding.