Art. 2.1.46.
Als de rechter de betwistingen over de financiŽle compensatie van de eigenaar en vruchtgebruiker of de gebruikersvergoeding gegrond vindt, verbetert hij de financiŽle compensatie of de gebruikersvergoeding. Het verschil tussen de oorspronkelijke en de verbeterde financiŽle compensatie of gebruikersvergoeding komt ten laste van de administratieve overheid die instaat voor de financiering.