Art. 2.1.62.
De definities, vermeld in artikel 2.1.21, gelden voor de toepassing van deze afdeling.