Art. 2.1.78.
De vergoedingen, vermeld in deel 2, zijn onderling niet cumuleerbaar, tenzij het anders vermeld is. De vergoedingen, vermeld in deel 2, zijn ook niet cumuleerbaar, tenzij het anders vermeld is, met vergoedingen, planschade, kapitaalschade, gebruikerscompensatie op grond van een andere wetgeving, als ze betrekking hebben op dezelfde kosten, gebruiks-, inkomsten- of waardeverlies, prestatie of investering.