Art. 2.2.1.
Per provincie wordt een landcommissie opgericht.
De landcommissies vervullen de opdrachten die door dit decreet of de uitvoeringsbesluiten ervan aan hen zijn opgedragen in het kader van de volgende instrumenten, vermeld in deel 2:
1
de herverkaveling uit kracht van wet;
2
de herverkaveling uit kracht van wet met planologische ruil;
3
de vergoeding voor waardeverlies van gronden;
4
de vrijwillige bedrijfsverplaatsing, bedrijfsstopzetting, bedrijfsreconversie;
5
[...]
Binnen de grenzen van hun bevoegdheid vervullen de landcommissies hun taken volledig onafhankelijk en kunnen ze van geen enkele instantie instructies of bevelen ontvangen.