Titel 2.
De programmacommissie


Art. 3.2.1.
De Vlaamse Regering richt een programmacommissie op. De programmacommissie heeft de volgende taken:
1░
ze adviseert de Vlaamse Regering over de instelling van het landinrichtingsproject, met inbegrip van de gebiedsafbakening van het landinrichtingsproject. Ze gaat daarbij na of het landinrichtingsproject voldoet aan de bepalingen, vermeld in artikelá1.1.4 en 3.1.1;
2░
ze verleent advies aan de Vlaamse Regering over het landinrichtingsbeleid in Vlaanderen en de programmering van de landinrichtingsprojecten;
3░
ze staat in voor de beleidsmatige opvolging en evaluatie van de uitvoering van de landinrichtingsprojecten.
De Vlaamse Regering stelt nadere regels vast voor de samenstelling, de werking, de taken en de adviesbevoegdheid van de programmacommissie. De programmacommissie is samengesteld uit vertegenwoordigers van de Vlaamse administratie, provincies en gemeenten.