Art. 3.3.2.
Het agentschap is belast met de opmaak van de landinrichtingsplannen en met de co÷rdinatie van de uitvoering van de landinrichtingsplannen.
Om het doel van een landinrichtingsproject te realiseren, kan de Vlaamse Regering het agentschap machtigen om onroerende goederen te verwerven door onteigening ten algemenen nutte.