Art. 3.4.3.
Binnen de grenzen van de begroting kan het Vlaamse Gewest voor de gevallen, vermeld in het tweede, derde en vierde lid, een subsidie toekennen voor de kosten en de vergoedingen die het gevolg zijn van de uitvoering van een landinrichtingsproject.
Een subsidie kan worden toegekend voor de volgende instrumenten, vermeld in deel 2, als ze zijn opgenomen in het landinrichtingsplan:
1░
inrichtingswerken;
2░
beheerovereenkomsten;
3░
dienstenvergoeding;
4░
vrijwillige bedrijfsverplaatsing, bedrijfsstopzetting, bedrijfsreconversie;
5░
vergoedingen voor lokale grondenbanken;
6░
vergoeding voor waardeverlies van gronden.
Een subsidie kan worden toegekend voor grondverwerving als de grondverwerving nodig is om het landinrichtingsproject te realiseren.
Een subsidie kan worden toegekend voor de opmaak van een onderhoudsplan als vermeld in artikelá3.5.1.