Hoofdstuk 3.
Instanties en personen die belast kunnen worden met de uitvoering van inrichtingsnota's


Art. 4.2.7.
De artikelen 3.3.7 tot en met 3.3.10 zijn van overeenkomstige toepassing op de inrichtingsnota's.