Art. 7.1.4.
In artikelá19 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1░
aan žá1 wordt een punt 5░ toegevoegd, dat luidt als volgt:
(...)
2░
aan žá2 wordt een punt 9░ toegevoegd, dat luidt als volgt:
(...)