Art. 7.1.6.
In artikelá20 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1░
aan žá2 wordt een punt 4░ toegevoegd, dat luidt als volgt:
(...)
2░
aan žá3 wordt een punt 5░ toegevoegd, dat luidt als volgt:
(...)