Titel 3.
Wijzigingen betreffende de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening


Art. 7.3.1.
Aan artikel 2.2.2, § 1, eerste lid, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 15 mei 2009 worden een punt 8° en 9° toegevoegd, die luiden als volgt:
(...)

Art. 7.3.2.
Aan artikel 2.2.6, § 1, derde lid, van dezelfde codex wordt de volgende zin toegevoegd:
(...)

Art. 7.3.3.
Aan artikel 2.2.9, § 1, tweede lid, van dezelfde codex wordt de volgende zin toegevoegd:
(...)

Art. 7.3.4.
Aan artikel 2.2.13, § 1, tweede lid, van dezelfde codex wordt de volgende zin toegevoegd:
(...)

Art. 7.3.5.
Aan artikel 2.6.1, § 4, van dezelfde codex wordt een punt 11° toegevoegd, dat luidt als:
(...)

Art. 7.3.6.
Aan artikel 2.6.5 van dezelfde codex wordt een punt 8° toegevoegd, dat luidt als:
(...)