Art. 7.3.1.
Aan artikel 2.2.2, § 1, eerste lid, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 15 mei 2009 worden een punt 8° en 9° toegevoegd, die luiden als volgt:
(...)