Art. 7.3.2.
Aan artikel 2.2.6, § 1, derde lid, van dezelfde codex wordt de volgende zin toegevoegd:
(...)