Art. 7.3.3.
Aan artikel 2.2.9, § 1, tweede lid, van dezelfde codex wordt de volgende zin toegevoegd:
(...)