Art. 7.3.6.
Aan artikelá2.6.5 van dezelfde codex wordt een punt 8░ toegevoegd, dat luidt als:
(...)