Art. 7.4.4.
In artikel6.2.11 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1
in het eerste lid worden de woorden “de persoon” telkens vervangen door de woorden “de eigenaar”;
2
er wordt een derde lid toegevoegd, dat luidt als volgt:
(...)