Art. 7.4.5.
Aan artikelá7.4.1, eerste lid, van hetzelfde decreet wordt een punt 10░ toegevoegd, dat luidt als volgt:
(...)