Art. 7.5.4.
Aan artikelá161 van het Wetboek der Registratie-, Hypotheek- en Griffierechten, het laatst gewijzigd bij het decreet van 23ádecember 2011, worden een punt 15░ tot en met 17░ toegevoegd, die luiden als volgt:
(...)