Art. 7.5.8.
In hetzelfde decreet wordt een artikel 10/1 ingevoegd, dat luidt als volgt:
(...)