Art. 1bis. Dit decreet wordt aangehaald als: Bodemdecreet van 27 oktober 2006.